PERFECTUM - Europejskie Centrum Kształcenia +48 22 647 30 00 kontakt@szkoleniaperfectum.pl
Premiera T. Arciszewskiego 3 | 02-685 Warszawa | woj. mazowieckie
Perfcetum - Szkolenia

Kurs estetyki i wizażu

  • Czas trwania: 8h
  • Kameralne grupy: 2-6 osób!!
  • Prestiżowe dokumenty końcowe- zaświadczenie MEN zgodne z rozporządzeniem z dnia 11 stycznia 2012 w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych oraz dwa Certyfikaty Europejskiego Centrum Kształcenia
  • Autorski skrypt

299.00 zł

Możliwość spłaty ratalnej
Kurs estetyki i wizażu

Szczegółowy program kursu

PROGRAM KURSU