PERFECTUM - Europejskie Centrum Kształcenia +48 22 647 30 00 kontakt@szkoleniaperfectum.pl
Premiera T. Arciszewskiego 3 | 02-685 Warszawa | woj. mazowieckie
Perfcetum - Szkolenia

Wizaż telewizyjny i fotograficzny

Praktyka czyni mistrza! 90% kursu to ćwiczenia!

Podczas tego  szkolenia  poznasz techniki  i   sztuczki  stosowane przez profesjonalnych wizażystów w telewizji. Zapoznasz się ze specyfiką pracy w warunkach studyjnych. Jest to idealne szkolenie dla osób, które wiążą swoją przyszłość zawodową z pracą w telewizji w charakterze wizażysty.

Kurs wizażu telewizyjnego prowadzony jest w systemie coaching-owym, czyli mają głównie charakter indywidualny bądź grupy szkoleniowe liczą dwie osoby. Ten system szkoleń, zapewnia maksymalne skupienie uwagi trenera na doskonaleniu umiejętności uczestnika.

90% kursu to zajęcia praktyczne. Perfectum gwarantuje osoby z zewnątrz w charakterze modeli zapisanych specjalnie na Twoje szkolenie!

990.00 zł

Możliwość spłaty ratalnej
Wizaż telewizyjny i fotograficzny

Szczegółowy program kursu

PROGRAM KURSU